หน้าหลัก
สำรวจรายชื่อ
ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
วิธีลงรายชื่อ สามารถทำได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1
มีความประสงค์จะลงรายชื่อด้วยตนเอง โปรดลงได้ที่นี่
ยศ
ชื่อ - นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์

วิธีที่ 2
มีความประสงค์จะส่งรายชื่อแบบกลุ่ม ให้รวบรวมรายชื่อในหน่วยของท่าน ใส่ลงในไฟล์ Excel ตามภาพตัวอย่าง
แล้วทำการอัพโหลดไฟล์รายชื่อดังกล่าว ได้ที่นี่
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
P365 ROYAL THAI POLICE